Nordmøre og Romsdal Kjørehistorisk Klubb 40 års Jubileum: Batnfjorden 6 mai 2023
Skrevet av: Per Ove Løkvik

 NRKK er 40 år og en livskraftig klubb som kan se tilbake med stigende medlemtall i hele 40-års perioden.

Det startet med 10 medlemmer 6 mai 1983 og er i dag over 400 medlemmer. Det er takket de som har stilt seg villig til å inneha tillitsverv i
perioden.

Her, i den sammenheng er det viktig å nevne det første styret som besto av : Martein Schjølberg, Karstein Inge Midthaug, Øyvind Silseth og Jan Ole Paulsen.

Styrets første oppgave var å utforme klubbens vedtekter som skulle godkjennes på første årsmøte. Kontingenten ble satt til kr 50.-

Allerede 7 mai ( en dag etter stiftelsesmøte) gikk det første rundskrivet ut til medlemmene med orientering om NRKKs første treff/veteranbiltur som. skulle gå fra Molde til Batnfjord for å markere 75 års jublet for den første rutebilstrekningen i Norge.

 Som medlemsklubb hadde NRKK en klar og grei målsetting. Vi skulle være en klubb for eldre kjøretøy som : Hestekjøretøy, sykler ( med og uten motor), Hjemmelagede motordrevne kjøretøy, traktorer, biler av alle typer og årsmodeller samle tekniske data om nevnte kjøretøy.

I tillegg skulle det arrangeres treff og sammenkomster for å fremme forståelse og viten om eldre kjøretøy.

Første medlemsmøte ble avholdt 5 august 1983 i Frodehuset på Eide hvor det møtte 8 medlemmer med tre biler. Et av temaene som ble diskutert var muligheten for at eldre biler slippe å møte til kontroll de hadde begrenset rekkevidde. Styret ble pålagt å tilskrive biltilsynet i Kristiansund og Molde.

Det kommer også fram morsomme historier i forbindelse med utøve av verv. Som for eksempel den om kassadama på COOP - butikken som fortalte « jeg var selv eksosrype i ynger dager» det fanget interesse hos en veteran entusiast og en undersøkelse med mannen hennes ble det gravd fram en MC blant andre ting i et skur hvorpå mannen sa. - Jeg skulle bruke den som armering jeg! Resten av historien er ikke fortalt.

Datoen 28 oktober 1991 ble en viktig dato for NRKK. Det styremøtet som ble avholdt i Felleskjøpets lokaler på Moldegård og hovedarbeidsmål for
driftåret 1992 ble fastlagt. Det kan betraktes som skrittet inn en nåtiden for NRRK.

Det ble vedtatt å skille styre - og medlemsmøtene. Styremøtene skulle alternere mellom steder i Nordmøre og Romsdal, Redaktør for ansvar for
medlemsregister og ajourføre disse. NRKK var allerede blitt en attraktiv deltaker i samferdselaktiviteter, vi ble invitert til å delta i åpningen av Krifast og byjubileumet i Kristiansund høsten 1992.

En annen minnerik dato for NRKK var 10 desember 1995 da ble det vedtatt på ekstra årsmøte og medlemsmøte å takk ja til å ta over Angvik bussen som trengte omfattende restaurering. Kostnadenble satt til 60-70 tusen. I dag kan vi fastslå at det var en riktig avgjørelse å motta bussen og den er i dag NRKK stolthet. Kostnaden ble noe større en anslått, men det er en annen historie.

Vi var også innom en annen buss som ble kjøpt og restaurert. Kjent som Eidebussen. Den ble pusset opp på dugnad av medlemmene ( lik Angvikbussen) Først ved lån av lokaler som Eide Kommune eide i sentrum av Eide. Senere i lokaler ved Skottheimsvik ved Atlanterhavsveien. Det var en Volvo kombibuss som Eide Auto brukte mellom Eide og Kristiansund. 

1999 kunne også blitt et merkeår for NRKK. Vi var i ferd med å skaffe klubben fast tilholdssted. Det ble kjent at Stormøllens lokaler var ledige. NRKK tok kontakt med Felleskjøpet i Trondheim med tank på kjøp. Det kom fram senere at lokalet ikke ble solgt, men overført til Felleskjøpet i
Trondheim. 

Klubb styret har flere ganger behandlet kjøp av fast lokalet uten at det har ført fram, Muligens er et slik løft vanskelig å gjennomføre da det har store
konsekvenser for klubbens økonomi. I dag har klubben gjennom fornuftig og nøktern bruk av midler en solid økonomi. 

NRKK har i alle år navigert gjennom «smult» farvann uten de store ødeleggende takket et fornuftig tillitsmanns apparat som har arbeidet innafor
fornuft og klubbens vedtekter. 

Mange navn kan nevnes når det gjelder De som har tjent klubben med bruk av sin tid. De som tok jobben og utgjorde styret som startet i 1983 er nevnt tidligere. 

Ved gjennomgang av styresammensetninger i hele 40 års perioden så viser det seg at mange navn går igjen i forskjellige posisjoner i styrene.
Det er De som i stor grad har drevet klubben framovertil den klubben vi eri dag. Et navn må nevnes i dag og det er: Per Ottar Krekvik, han kom inn i styret i 1987 og har stort vært der siden, så i dag takker vi han spesielt. 

NRKK er også så heldig at vi har medlemmer som stiller opp hvert år og arrangere treff på sine eiendommer. Tilsammen utgjør dette ryggraden i
NRKK. 

Noen av våre medlemmer er gått bort under veis og vi lyser fred over deres minne...

Vi andre må glede oss over fortsettelsen og fortsette å ta ansvar for NRKK
- Lykke til!

>> Tilbake til Historie og første Protokollen <<