NRKK - Nordmøre og Romsdal Kjøretøyhistorisk Klubb
org. nr. 986 565 604

Personvernerklæring v1

1. Innledning
NRKK tar ditt personvern på alvor, og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte.
Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor NRKK samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

2. Personopplysninger ved innmelding og databehandling
Når en person frivillig registrerer seg oppstår implisitt en registeravtale med opplysninger som er nødvendig for NRKK. Registrering hos NRKK innebærer at vi må behandle personopplysninger i ulike sammenhenger. Som ved administrasjon av tilganger, regnskapsmessig,  samt nødvendig oppfølging og service til registrerte personer.
NRKK sin administrator for Styreweb er hovedansvarlig for vår behandling av personopplysninger og Styreweb har en forpliktelse til at deres system er sikkert så ikke personopplysninger lekker ut.
StyreWeb benytter ikke underleverandører, og personopplysninger lagres kun innenfor EU/EØS.
Det er inngått egen databehandleravtale mellom LMK og StyreWeb for å ivareta informasjonssikkerhet og dine rettigheter. NRKK er tilsluttet LMK og har kundeavtale med Styreweb gjennom LMK men LMK har ikke tilgang på dine personopplysninger uten at hver enkelt NRKK medlem godtar dette.

3. Rettslig grunnlag
NRKK kan innhente og behandle personopplysninger med hjemmel i registeravtalen. Når en person melder seg inn i NRKK har vi lovlig grunnlag for registrering og av nødvendige personopplysninger.
Dersom personopplysninger skal behandles på en måte som ikke er rimelig følger av registeravtalen, vil dette utelukkende skje med bakgrunn i innhentet samtykke fra deg.

4. Innhenting og behandling av personopplysninger
Personopplysninger innhentes i forbindelse med at en person registrerer seg hos NRKK. Dette skjer via elektronisk skjema på vår hjemmeside som går til innmeldingsskjema i Styreweb. Det er frivillig å registrere seg og det er et krav til at du oppgir riktige opplysninger og ikke oppgir opplysninger til en annen person som ikke har godtatt dette!
Vi kan også innhente personopplysninger i forbindelse med at en person melder seg på som deltaker i et av våre arrangement. Dette skjer via løsningen for påmelding til arrangement. Det er frivillig å melde seg på til våre arrangement. Vi innhenter kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-post adresse.
Personopplysningene er kun tilgjengelig for styret, tillitsvalgte og andre nøkkelpersoner i NRKK som har rettmessig behov for tilgang til disse. Konfidensialitet er ivaretatt ved at alle med slik tilgang har samtykket til taushetsplikt.

5. Rett til å klage
Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR-artikkel 13 bokstav d.

7. Sletting av personopplysninger
Når du slutter i NRKK så ønsker NRKK at all informasjon om deg slettes i Styreweb men Styreweb behandler personopplysninger etter gjeldende lover og regler og har tatt på seg ansvaret for at dette behandles riktig! Styreweb har et system for å ivareta historikk og dine personopplysninger som er lagret også etter avsluttet registeravtale. Retten til å bli glemt i henhold til GDPR-artikkel 17 gir deg mulighet til å kreve at alle registrerte personopplysninger om deg skal slettes på oppfordring, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse.

7. Du kan til enhver tid se og vedlikeholde dine registrerte personopplysninger via tjenesten Gnist hvor du også kan administrere (akseptere eller trekke tilbake) dine samtykker. Dette kan du også gjøre ved å benytte deg av vårt kontaktskjema på vår hjemmeside eller til kontaktperson. Opplysninger i bladet Medlemsnytt s.2.

Personvernerklæring (laste ned pdf)

>> Les Vedtekter <<

Les gjerne Vedtekter også :)

( Ved innmelding må du underveis krysse av for at du har lest personvern,  betingelser ) Teksten du må krysse av er: 
"Jeg bekrefter herved å ha gjort meg kjent med gjeldende betingelser og aksepterer vilkårene ved å klikke i denne boksen"